תוכן עניינים

קשרים ברצועות

תוכן עניינים

קשר ברצועה של יד אם לפסול משום תעשה ולא מן העשויי

הגדיל או הקטין קשר של תפילין ולא אמר לשמה

הגיד שקושרים בו את היוד לבית אינו פוגם בריבוע התפירה

האם בקשר התפילין יש תעשה ולא מן העשוי

בסיום התפילה הבחין שקשר של יד בתפילין הותר