תוכן עניינים

אות ר’

תוכן עניינים

ריש שיש בה פיסוק דק ויש שיעור של ריש האם ההמשך משמש כמקף הפוסל

כיצד לעבות אות ר או אות ו מבלי לשנות צורתן

ההבדל בין אות ך לאות ר