תוכן עניינים

פרשיות התפיליון

תוכן עניינים

פרשיות עם אות פא לפופה האם מותר לספרדי להניחן

פרשיות של יד מדובקות האם מהודר

פרשיות שלא נכנסות לבתים

פרשת והיה אם שמע לפי מנהג חבד

לכתוב פרשיות התפילין ברצף

כתיבת תאריכים בפרשיות התפילין מאחור