תוכן עניינים

פלאפון

תוכן עניינים

לא לקנות מסופר שיש לו פלאפון או אייפון לא מפוקח

לבדוק מזוזה ממסך פלאפון

התמחות בצורת האותיות רק בבית הוראה ולא דרך הפלאפון

דיבור בפאלפון בעת הכתיבה או הגהה