תוכן עניינים

פיסוקים באותיות

תוכן עניינים

תיקון פיסוקים באותיות בתפילין ומזוזות

פיסוקים באותיות כל האופנים

סופר שתיקן פיסוק מבלי לקדש

הבהרה לנכתב ביריעות שלמה לגבי פיסוקים

אות שנפסקה ונחלקה לשתי אותיות

אות שנפסקה ולא נחלקה לשתי אותיות