תוכן עניינים

פיטום הקטורת

תוכן עניינים

פיטום הקטורת האם בכתיבה דווקא או גם מודפסת

מה היא סגולת פיטום הקטורת הכתובה על הקלף

חק תוכות כסדרן ולשמה בפיטום הקטורת

הכותב פטום הקטורת או סגולה אחרת האם יקדש השמות

האם מותר לכתוב פסוקי פיטום הקטורת שבתורה