תוכן עניינים

עיפרון

תוכן עניינים

שם השם בעיפרון בגליון הספר

קוים בעיפרון בגליון הסתם האם פוסלים

ספר תורה שהשרטוים נעשו בעיפרון