תוכן עניינים

עיבוד העור

תוכן עניינים

עיבוד הגויל בזמנינו

עיבוד הקלף בעפצים

עיבוד על ידי גוי או בסיוע לדעת מרן

נשאר שיער על הקלף לאחר העיבוד מה הדין

נמשכות הבדיקות בעיבוד העורות להזהר מסוג ב

מכתב מהראשון לציון שליטא על הקלפים המגורדים והקלפים המעובדים בעפצים