תוכן עניינים

אות ע’ רבתי

תוכן עניינים

סופר שרוצה להגדיל במזוזה אותיות עין ודלת האם לחוש לשינוי צורה

כתיבת אות ע לכתחילה וזהירות משינוי צורתה

אות ע של שמע שנכתבה מעל השרטוט

אותיות ע ד שנכתבו רגילות לענין הידור