תוכן עניינים

ספר תורה, תימני

תוכן עניינים

ספר תורה תימני במניין ספרדי או להיפך

האם מותר לעלות לסת תימני