תוכן עניינים

ספר תורה, תפירתו

תוכן עניינים

תפירת ספר תורה ומגילה האם צריך לכפול התפירה

תפירת ספר תורה על ידי נשים

סופר שתפר ספר תורה ולא אמר לשם קדושת ספר תורה