תוכן עניינים

ספר תורה, יריעות

תוכן עניינים

רוצה להניח יריעה להתייבש כיצד ינהג

קונדטוריות המדפיסות במדפסת סוכר יריעות ספר תורה

מדוע אין להדביק מדבקות לחיזוק הספר תורה

לסמן יריעות מגילה וסת לפני כתיבה כדי למנוע טעות

לעשות לכתחילה יריעה בת שלוש עמודים

להזהיר הסופרים שלא לבזות יריעות ספר תורה