תוכן עניינים

ספר תורה שנמצא בו טעות

תוכן עניינים

אם להוריד ספר תורה שנמצא בו דיבוק או פיסוק

אחרי שבת לברר מי מתקן את הטעויות בספר התורה