תוכן עניינים

ספר תורה

תוכן עניינים

תיקון על טיפקס בספר תורה משוח או על קלף

שיעור הבהרה על השיעור בין העמודים כולל נספח

שורה חסרה או יתרה בעמוד סת או במגילה

רוצה להניח יריעה להתייבש כיצד ינהג

על איזה תיבות או אותיות לעשות נקודה בספר תורה

ספר תורה לשם רפואה או פרנסה