תוכן עניינים

ספק דאורייתא

תוכן עניינים

במחלוקת בצורת האות האם נפסול מספק דאורייתא לחומרא