תוכן עניינים

סופר

תוכן עניינים

תחבושת על האצבע האם נחשב כפפה

שיעור בביטחון לסופרים בענין פרנסה והשגת גבול

צריך שיהיה לסופר כל הכלים הספרים והעזרים

על מי מוטלת אחריות להגהת סתם

סופר שלא בא למבחן בטענה שהוא מונח בחומר

סופר שסיים ספר תורה ויש לו הרבה ספיקות