תוכן עניינים

סופר

תוכן עניינים

תחבושת על האצבע האם נחשב כפפה

שיעור בביטחון לסופרים בענין פרנסה והשגת גבול

צריך שיהיה לסופר כל הכלים הספרים והעזרים

על מי מוטלת אחריות להגהת סתם

סופר שכותב תפילין של רבנו תם האם גם חייב להניח

סופר שכתב וסרתם וסרתם