תוכן עניינים

סופר

תוכן עניינים

תחבושת על האצבע האם נחשב כפפה

שיעור בביטחון לסופרים בענין פרנסה והשגת גבול

צריך שיהיה לסופר כל הכלים הספרים והעזרים

על מי מוטלת אחריות להגהת סתם

סופר שיש לו תעודה אבל רמת הכתב ירודה מאד

סופר שכותב את השם מה צריך לחשוב