תוכן עניינים

סוחרים

תוכן עניינים

על הסוחרים שמגיהים ספרי תורה בעצמם

ספר תורה פסול האם להניחו בגניזה או למוכרו לסוחרים

לקנות התפילין מהמפעל ולא מסוחרים

בעלי חנויות וסוחרים המוכרים תפילין בזול סיפור מהבן איש חי

אודות סוחרים שמבקשים תיוג כקוים ללא ראש