תוכן עניינים

סגולה

תוכן עניינים

סגולה לאשה שלא תפיל את הולד

למנצח בצורת המנורה על קלף

יש לאסור כתיבה בשבלונה גם בכתיבת סגולות