תוכן עניינים

נקב

תוכן עניינים

סתימת נקב או עשיית טלאי אם צריך לשמה

נקב בקלף הסתם שאינו נוגע בכתב

מוכרי קלף שסותמים נקבים בדבק או טלאי ביריעות

כתב תיבה כפולה מה עדיף להרחיב אות ב או כ או לעשות נקבים