תוכן עניינים

ניקוד

תוכן עניינים

ניקוד המגילה

ניקוד שם קדוש האם מותר במחיקה

המנקד אות כף באלקיך בספר הפטרות