תוכן עניינים

אות נ’

תוכן עניינים

ביאור צורת נון עם דופן שבורה שפסולה

אות ואו שנדבקה למעלה לאות נון שלא מקומה כאות מם