תוכן עניינים

מתייג

תוכן עניינים

תעודה למתייג

סופר שקשה לו לתייג את היודין

מתייג מומחה שנותן לאחרים לתייג שלא כראוי

מחלל שבת או גוי שתייג ספר תורה

מגיה או מתייג שפסלו פרשה מי צריך לשלם

האם מותר להתאמן בתיוג על מזוזה פסולה