תוכן עניינים

מקוה

תוכן עניינים

טבילה במקוה לסופר

המשלימים אותיות בסיום הסת אם צריכים טבילה

האם המתייג צריך לטבול כל יום ומה הדין אם לא טבל