תוכן עניינים

מקובל

תוכן עניינים

סופר מקובל שכותב כתב גרוע

מי שאינו מקובל ושכח לחלק את השם האם לקלפו

כתיבת השם בחילוק

המעביר קולמוס לצירוף שלישי האם יעביר בחילוק אותיות

אם מועיל לעשות פסיעה לבר לאחר כתיבה