תוכן עניינים

מעשה

תוכן עניינים

סיפור על שלושה רופאים שקבלו מזוזה

בעלי חנויות וסוחרים המוכרים תפילין בזול סיפור מהבן איש חי