תוכן עניינים

מסורת האותיות והכתב

תוכן עניינים

תגובה למערערים על צדי הספרדית

שתי מסורות של כתב נחשבות שתיהן מהודרות

מסורת הספרדים בכתיבת הנקודות בספר תורה

מי הם האותיות גדולות וקטנות בספר תורה

מהראשונים מוכח שצורת האותיות אינה מהגמרא אלא איש מפי איש

מדוע כתב בית יוסף אשכנזי