תוכן עניינים

מכונית

תוכן עניינים

נמצא שם על אבק שמשת המכונית

לתלות מזוזות בשרשרת על הצוואר או במכונית