תוכן עניינים

מכניס פרשיות

תוכן עניינים

תקנות למכניס פרשיות לבתים ביד רפאל

סוגר תפילין פשוטים האם צריך לפתוח קשר של דלת

להזהיר מכניסי הפרשיות לא לשים הרבה דבק