תוכן עניינים

מטפחת

תוכן עניינים

סופר העובד בתיקוני ספר תורה האם צריך לגלול את הספר במטפחת

מטפחות ספר תורה שכתובות בהם הברכות עם השמות