תוכן עניינים

מחשב

תוכן עניינים

נמצא טעויות אחרי הגהת מחשב

מחיקת השם במחשב

כתיבת אותיות מדפי מחשב או מהגליון מתוך הכתב

יש טעויות לאחר הגהת מחשב ויש עיצה לקונים סתם

הגהת מחשב היתרונות והחסרונות

הגהת ספר תורה צריך לעשות שתי הגהות אדם ולא די במחשב