תוכן עניינים

מחלל שבת

תוכן עניינים

מחלל שבת או גוי שתייג ספר תורה