תוכן עניינים

מחיקת אותיות ותיבות

תוכן עניינים

במקום למחוק תיבה כיסה במשחה לבנה חותמת לתגין