תוכן עניינים

קביעת מזוזה

תוכן עניינים

האם מותר לקבוע מזוזות בבית משפט

השוכר דירה איזה מזוזות יניח וכיצד יטלם לאחר שיעזוב הדירה

השוכר דירה כיצד ינהג בלקיחת המזוזות המהודרות

חדר של עובד זר בבית יהודי לגבי מזוזה

כיצד ינהג המוסר מזוזות לבדיקה

כניסה למעלית האם חייבת במזוזה

מזוזה בגודל חצי מטר כיצד לקובעה בפתח

מזוזה הקבועה במסמר אחד בלבד האם נחשב קביעות

מזוזה שנבדקה והוחזרה באותו היום

מזוזה שנפלה מעצמה האם להחזירה בברכה

סלוטייפ או מדבקה על המזוזה גורמים לנזק

פתח מוסך גבוה מאד באיזה גובה לקבוע את המזוזה