תוכן עניינים

מוסך

תוכן עניינים

פתח מוסך גבוה מאד באיזה גובה לקבוע את המזוזה