תוכן עניינים

מדבקה

תוכן עניינים

מדבקה על שם קודש

מדוע אין להדביק מדבקות לחיזוק הספר תורה

סלוטייפ או מדבקה על המזוזה גורמים לנזק

שם במדבקה על כלי לנטילת ידים

תפילין שיש בתחתיתו שאריות צבע חותמת או מדבקה