תוכן עניינים

מגילה, תפירתה

תוכן עניינים

מספר התפירות במגילה

תפירת ספר תורה ומגילה האם צריך לכפול התפירה