תוכן עניינים

מגילה

תוכן עניינים

ניקוד המגילה

כסדרן במגילה

במגילת אסתר בפסוק ויהי כאמרם אליו יום יום האם לקראו פעמיים

גרסאות במגילה האם לחוש למחשב שאינו יודע נוסחאות שלנו

גרסאות במגילת אסתר

הריווח בין הטורים בשירת האזינו ועשרת בני המן

עשרת בני המן

עמוד במגילה

להניח המגילה הפוך שיש מוט אחיזה

לכתוב ברכות על המגילה

לסמן יריעות מגילה וסת לפני כתיבה כדי למנוע טעות

לצרף יריעה בת עמוד אחד במגילת אסתר

מספר השורות במגילה להידור מצוה

מספר התפירות במגילה

מגילה כדעת החזון עובדיה שהריוח בין השורות 1 סנטימטר

מגילת המלך

סופר שטעה וכתב שם במגילה וכן הנוסחאות הנכונות בכתיבת המגילה

עשרת בני המן בדף בפני עצמו

עשרת בני המן שנכתבו ללא שרטוט

צורת כתיבת עשרת בני המן

שורה חסרה או יתרה בעמוד סת או במגילה