תוכן עניינים

מגיה

תוכן עניינים

איך לסמן מזוזה פסולה

לבדוק מזוזה ממסך פלאפון

בספיקות שיש למגיה שיתן לסופר לשאול את רבו

דיבור בפאלפון בעת הכתיבה או הגהה

המגיה צריך להעיר לסופר על הכתב ובפרט על מושב אות ש

המגיהים אינם שמים לב לתיבות חלוקות לשניים

המגיהים של יד רפאל בעלי עוצמה הלכתית

כמה הגהות גברא לעשות לספר תורה חדש

להגיה פעמיים מזוזה

מי שאינו סופר האם יכול להיות מגיה

מגיה או מתייג שפסלו פרשה מי צריך לשלם

על מגיהי סתם שפוסלים בחינם תפילין ומזוזות

על הסוחרים שמגיהים ספרי תורה בעצמם

על מי מוטלת אחריות להגהת סתם