תוכן עניינים

כתיבה בשבלונה

תוכן עניינים

יש לאסור כתיבה בשבלונה גם בכתיבת סגולות

להרים מכשול כתיבת סתם בשבלונה

ספר תורה שנדפס בדפוס משי