תוכן עניינים

כתיבת דבר רע

תוכן עניינים

כיצד ינהג בכתיבת התוכחה כדי לא לסיים בדבר רע

כשכותב וחרה אף השם האם אסור לעצור מחמת הקללה