תוכן עניינים

כשרות והכשרים

תוכן עניינים

המלצה מרב על הידור הלכתי לא באה לתת הכשר למפעל היצרן

הפותח מפעל לייצור בתים,קלפים,רצועותרצועות איזה הכשר יעשה