תוכן עניינים

כללים בצורת האותיות

תוכן עניינים

בשינוי צורה לא הולכים אחר רגילות הכתיבה

השפעת התיבה על אות שנכתבה צרה ונשתנה צורתה

לא הולכים אחר רגילות הכתיבה כאשר יש שינוי צורה לעיננו

שאלות ברוחב האות ופעילות המוח

תיבת למען שהעין באורך הנון

תיבת מזוזות בגובה 4 או 5 קולמוסים