תוכן עניינים

כסדרן

תוכן עניינים

ביטל אותיות והתחיל לכתוב והבחין ששכח לבטל אות אחת מצורתה

האם מספיק לבטל צורת האותיות כדי לא לעבור על שלא כסדרן

האם צריך לכתוב את השם בספר תורה כסדרן

הבהרה לנכתב ביריעות שלמה לגבי פיסוקים

השאיר אות ועשה ממנה אחרת וניכרת הראשונה

השארת רושם דיו הגורם לשינויי צורה

כסדרן במגילה

כשיש צורך יש להקפיד לעבות את האות בצורה נכונה

לבטל אות אחת בפרשה לעניין תיקון כסדרן

עוד דוגמאות לפנים חדשות בלא כסדרן

על סופר ירא שמים שמחוסר ידיעה כתב הרבה תפילין של רבנו תם שלא כסדרן1

פרשיות שנכתבו שלא כסדרן אם נחשבות שנעשו בפסול ואין להן תקנה