תוכן עניינים

טיפקס

תוכן עניינים

במקום למחוק תיבה כיסה במשחה לבנה חותמת לתגין

תיקון על טיפקס בספר תורה משוח או על קלף