תוכן עניינים

חתך בקלף

תוכן עניינים

אות שנחתכה באמצע בסכין האם מותר להדביק הקלף

חתך בקלף ובאותיות מעבר לעבר