תוכן עניינים

ח’ של רש”י

תוכן עניינים

נמצא בכתב גם חית דרשי וגם חית בחטוטרת