תוכן עניינים

הורדה מקדושה

תוכן עניינים

הכניס פרשיות של רשי בבתים שהיו של רת וכעת נודע לו שאסור