תוכן עניינים

הרחבת אותיות

תוכן עניינים

בעניין מנהגינו להרחיב אותיות לכתחילה

דוגמאות להרחבת אותיות לרדתה

המנהג פשוט להרחיב אותיות לרדתה

הרחבת גג האות על ידי חיבור גגות האותיות

הרחבת האותיות הפוסלות

כתב תיבה כפולה מה עדיף להרחיב אות ב או כ או לעשות נקבים

ראשי שיטין ברבנו תם מצריך משיכת אותיות

שמרחיב אות ל יש להרחיב רק את הגג ולא את המושב

מצאנו גם בכתב אשכנזי שהרחיבו אותיות