תוכן עניינים

העברת קולמוס

תוכן עניינים

המעביר קולמוס לצירוף שלישי האם יעביר בחילוק אותיות

העברת הקולמוס על השם האם צריך לעשותה כסדרן

הפסיק בין הפרשיות האם להעביר קולמוס לחיבור