תוכן עניינים

הכנסת ס”ת

תוכן עניינים

אחיזה ביד הסופר בסיום הספר

האם מותר לסופר לצרף פרשות מספר אחר אם לא הספיק להכנסת הספר

המשלימים אותיות בסיום הסת אם צריכים טבילה

כתיבה על ידי חילוניים בסיום ספר תורה

להשהות ספר תורה בבית עד ההכנסה

למחוק אותיות בספר תורה בשביל הסיום

סופר איטר שבהכנסת ספר תורה סיים ביד ימין

תקלות ובעיות בהכנסת הספר תורה

בסיום התורה יש רק חצאי אותיות צריך להשלימם מתוך הכתב